QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

www.DANANGMUABAN.vn

(Bạn phải đồng ý toàn bộ quy chế - nội quy này trước khi đăng ký trở thành Thành viên)

 

1. Nguyên tắc hoạt động

1.1. Sàn giao dịch của thương nhân ĐÀ NẴNG MUA BÁN (địa chỉ trang website: www.DANANGMUABAN.VN ) (sau đây gọi là “Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN”) cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử, có chuyên mục mua bán, cho phép người mua và người bán trực tiếp đăng tin mua bán hàng hoá dịch vụ.

1.2. Tất cả người mua và người bán tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng và không trái với qui định của pháp luật hiện hành.

1.3. Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

1.4. Mọi hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

1.5. Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN chuyên cung cấp dịch vụ đăng tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và  các chương trình liên quan đến việc mua và bán sản phẩm của người mua và người bán.

1.6. Khách hàng tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN là cá nhân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu đăng tin mua và bán sản phẩm trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.  Khách hàng phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin liên quan, được Bộ Phận Chăm Sóc Khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN chính thức công nhận (sau đây gọi là “Khách hàng”). Khách hàng sử dụng trang web này phải đồng ý rằng:

1.7. Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Khách hàng khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.

 

2. QUY TRÌNH ĐĂNG TIN

- Khi có nhu cầu đăng tin mua bán trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN, Khách hàng nên thực hiện theo các bước sau đây:

      +  Đăng ký tài khoản

      +  Thực hiện đăng tin mua và bán theo đúng chuyên mục

- Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN khuyến cáo Khách hàng tham gia giao dịch tự tìm hiểu các thông tin về người mua và bán, tính trung thực của Thành viêntrước khi tiến hành giao dịch.

- Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị các Thành viêncung cấp đầy đủ thông tin, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN chỉ hỗ trợ các tính năng trung gian giúp Khách hàng và Thành viêncó thể dễ dàng giao dịch thông qua môi trường internet mà không trực tiếp tham gia vào quá trình giao dịch cũng như các hoạt động thanh toán.

3. BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO DỊCH

Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

- Quản lý thông tin của Nhà Bán Hàng: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN, Thành viênphải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN đưa vào dữ liệu quản lý.

- Kiểm soát thông qua phản hồi của Khách hàng.

- Cơ chế gửi khiếu nại về Thành viêndành cho các Khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về Thành viênđến Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

4. BẢO VỆ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

4.1. Công bố công khai, chi tiết thông tin về Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN tại trang chủ của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN; công bố các cách thức liên hệ để Khách hàng có thể dễ dàng được hỗ trợ và giải đáp khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.

4.2. Bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN

Thông tin của Khách hàng trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Cơ chế hỗ trợ

Công khai cơ chế giải quyết khi có vi phạm trong đăng tin mua và bán trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN. Khi Khách hàng có phản ánh lại, Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN sẽ xác minh lại và có biện pháp xử lý.

6. Quyền và nghĩa vụ thành viên

6.1. Quyền của thành viên

6.1.1 Được tham gia đăng tin mua bán, trả giá sản phẩm, thảo luận với các tác nhân của hệ thống mua bán của Đà Nẵng Mua Bán.vn

6.1.2 Được hưởng chính sách ưu đãi và các hoạt động dành cho thành viên trên hệ thống mua bán của Đà Nẵng Mua Bán.vn

6.1.3. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.

6.2. Nghĩa vụ của thành viên

6.2.1. - Tuân thủ quy chế dành cho thành viên.

6.2.2 Tuân thủ quy chế giao dịch.

6.2.3 Tuân thủ theo quy chế chung của Đà Nẵng Mua Bán.vn.

6.2.4. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

6.2.5. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

6.2.6. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin đăng tải và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.

6.2.7. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viênphải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

6.2.8. Thành viêncam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN trong bản Quy chế này.

6.2.9. Thành viênkhông được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viênbằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.

7. Quyền và trách nhiệm của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN

7.1. Quyền

7.1.1. Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.

7.1.2. Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.

7.1.3. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ thành viên.

7.1.4. Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN có thể chấm dứt hợp tác với Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và trong trường hợp Thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.

7.1.5. Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.

7.1.6. Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền Thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN phát hiện Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

7.1.7. Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền ở hữu của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

7.1.8. Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁNvà sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tuần.

7.2. Nghĩa vụ

7.2.1. Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN trong điều kiện và phạm vi cho phép.

7.2.2. Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.

7.2.3. Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.

7.2.4. Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMÐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.

7.2.5. Sàn giao dịch TMÐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 

8.  NỘI QUY CHUNG

NỘI QUY
- Tất cả các nội dung tham gia ĐÀ NẴNG MUA BÁN yêu cầu:

- Quy định về bài viết:

9. Điều khoản áp dụng

9.1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

9.2. Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên website Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN.VN. Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN có quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo sửa đổi. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

9.3. Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN áp dụng với tất cả thành viên.

9.4 Sàn giao dịch TMĐT ĐÀ NẵNG MUA BÁN, Nhà Bán Hàng và Khách hàng đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung Quy chế này.

10. Liên hệ

(Sàn Giao dịch thương mại điện tử ĐÀ NẵNG MUA BÁN)

Địa chỉ: 29 Lý Thường Kiệt – TP Đà Nẵng

Điện thoại hỗ trợ: 05116.285.440

Liên hệ: danangmuabanvn@gmail.com