Các tiện ích của chỗ ngồi làm việc quận Bình Thạnh và Quận 1 của Replus bao gồm: