Một số sự cố thường gặp khi sửa chữa và bảo hành máy giặt Mitsubishi: