Làm sao đăng kí và điều kiện đăng kí gói SV25 ưu đãi Viettel: