Những điều kiện xuất khẩu lao động Nhật Bản sau đây chắc chắn sẽ giải đáp phần lớn những thắc mắc của bạn.