Bitcoin vừa kết thúc tháng hoạt động kém nhất trong bảy năm qua của nó. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới bắt đầu tháng 11 với mức giá giao dịch trung bình là 6.341 USD. Bitcoin kết thúc tháng 11 với mức giá giao dịch chỉ còn 3.964 USD. https://trade24h.vn/bitcoin-voi-muc-lo-toi-te-nhat-trong-nam/