Ủy ban chứng khoán và giao dịch hoa kỳ (sec) đã một lần nữa hoãn quyết định của mình về quỹ giao dịch bitcoin (etf), theo một tài liệu chính thức được công bố hôm qua, ngày 6 tháng 12. Https://trade24h.vn/bitcoin-etf/