Các nhà phát triển ethereum (eth) đã đồng ý ra mắt hard fork constantinople vào thời gian tới. Đây là bản cập nhật đã được chờ đợi từ lâu. Hard fork constantinople sẽ được cập nhật tại khối 7.080.000, theo quyết định trong cuộc họp giữa các nhà phát triển hồi thứ sáu, ngày 7/12. Https://trade24h.vn/ban-cap-nhat-hard-fork-cua-ethereum-sap-sua-ra-mat/