Các bạn theo học ngành điều dưỡng đại học (ĐH) Duy Tân cơ hội tiếp tục nhận học bổng để ra nước ngoài du học nếu từng đạt điểm số tốt khi còn đi học.