SKY Đà Nẵng, giảm giá cho sinh viên mua điện thoại SKY tại Đà Nẵng, Quảng Nam