- Tính năng thứ hai :Hộp đen 3s có tính năng đặt biệt chống trộm vào nhà.