Có tranh luận cho rằng tình hình để gương trong chốn theo phong thuỷ là việc tối kỵ. Thực ra, chúng ta tất nhiên hoàn toàn có thể tìm gương trong chốn. cần thiết mãn nhãn là vị trí để như thế nào.