REVIEW KINH NGHIỆM ĐÌNH CHỈ THAI TẠI BỆNH VIỆN 600 GIƯỜNG