Những người yêu thích thể thao đích thực sẽ liệt kê tất cả những lợi ích của việc lái một chiếc ford và tận hưởng tối đa những ngày mà chúng ta không dành cho công việc.