Trung tâm ngoại ngữ – tin học Ý Việt đào tạo lớp chứng chỉ thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại Đà Nẵng