[size=24]Xem Bảng giá đèn Paragon tại đây: http://khovattugiatot.vn/tp-7588/thiet-bi-paragon.htm