Dịch vụ gia hạn , cấp mới visa cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam :