Thuốc lá điện tử được sinh ra dường như để thay thế cho thuốc lá thông thường bởi sự an toàn, tiện lợi, ít độc hại và là giải pháp tuyệt vời để giúp người nghiện thuốc lá cai thuốc. Thuốc lá điện tử không gây nghiện, không gây mùi khó chịu, không gây hại đến sức khỏe của bản thân và những người xung quanh