PHƯỚNG THỨC THANH TOÁN CĂN HỘ HIM LAM PHÚ ĐÔNG THÁNG 8