- Nhân viên tiếp tân nhận thiết bị, kiểm tra sơ bộ, đưa ra biện pháp khắc phục, sửa chữa và báo giá cho quý khách hàng.