Đơn vị đầu tiên ứng dụng Nano hoạt hóa Đông Trùng Hạ Thảo tại VN​