THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY ĐỌC MÃ VẠCH ZEBRA GX403T