Thông tin chi tiết : Gen nịt bụng giảm mỡ sọc ngang - Hàn quốc