3 sai phạm nghiêm trọng của công ty dược phẩm Ích Nhân làm mất lòng tin của người tiêu dùng: